Výběrový systém spolupráce pro profesionály na finančním trhu

Představení Brokercare

Nový inovativní model péče o finanční poradce a podnikatelské subjekty. Tam, kde možnosti multilevelových a poolových organizací společně končí, vstupuje do hry Brokercare.
 • založeno na metodě peer-to-peer, kdy zisky odpovědného systému se spravedlivě rozdělí
 • zkušenosti a stabilita jsou dány vlastní obchodní makléřskou praxí
 • podpora farmářského způsobu podnikání a spolupráce s klienty
 • kultivovaný přístup k produktům finančního trhu a výběr spolupracujících členů
 • model vhodný pro organizace s historií, rozsáhlejší péčí a vlastními projekty

Členství v Sillet Brokercare

Zakládající člen Sillet Brokercare je jediným peer-to-peer systémem, který garantuje podíly na zisku jednotlivce i celého týmu a zhodnocení vložených prostředků.
 • maximální provize bez dělení v systému a sdílená odpovědnost jednotlivce
 • univerzální komplexnost produktů a služeb s využitím projektů Sillet Group a.s.
 • úplné vstupní zaškolení, vzdělávací cyklus i podpora individuálního zvyšování odbornosti
 • zkušené servisní prostředí, metodické a manažerské zajištění podnikání
 • využívání ekonomického, provozního a informačního systému RIO
 • právní, účetní a odborná poradenská činnost

Franšíza Sillet Group a.s.

Společné budování obchodní značky pro vyšší stabilitu a budoucí profit. Využití znalostí, zkušeností a dominantního postavení jednoho z předních hráčů na finančním trhu. Podnikání s tradicí a budoucností.
 • Odkup silné franšízy Sillet Group formou průběžné kapitalizace produkce nebo paušální kompenzací
 • Široká míra podpory podnikání dle individuálního výběru
 • Samostatné využití komplexního softwaru RIO systém
 • Podnikání bez plateb DPH
 • Ekonomická podpora prezentace a reklamy

Kariéra manažerského řízení

Vytvářet důstojný prostor pro podnikání, všem finančním poradcům nabídnout možnost korektní volby, či vyhledávat odpovědné a suverénní partnery, i to je jedna z variant, jak se uplatnit. Staňte se tváří Brokercare.
 • Komplexní vzdělání v oboru lidských zdrojů pro oblast finančního trhu
 • Metodická, ekonomická a systémová podpora manažerského vedení a tvorby sítě Sillet Brokercare
 • Odborná, administrativní a metodické správy SG
 • RIO Systém pro vlastní využití
 • Osvědčení o užívání označení Brokercare, včetně certifikátu kvality

Placené služby nečlenům Sillet Brokercare

Vybrané služby, často ojedinělé možnosti na trhu v ČR, mohou využívat také subjekty mimo systém Sillet Brokercare, a to v podobě placených servisních balíčků nebo vzdělávacích školení a odborných seminářů.
 • Vedení back office pro samostatně podnikající subjekty finančního trhu
 • Využívání sofistikovaného informačního systému RIO, včetně manažerského režimu
 • Servisní služby Brokercare od A do Z s individuálními cenami diferencovanými na základě tržeb
 • Obchodní dovednosti a praktické zkušenosti v rámci vlastního školení na podnikatelská rizika
 • Bohatý seznam kurzů a seminářů s prezentací externích školitelů z branže
 • Školící místnosti a sdílené kancelářské prostory v Ostravě, v Brně a v Praze

Přednosti a výhody projektu Sillet Brokercare

100% podíl

Vyplácíme celou provizi Sillet Group a.s. za retailové produkty. Okamžité zvýšení příjmů v segmentu služeb občanům při zachování běžné produkce.

Certifikace

Okamžité rozšíření produktové nabídky o pojištění podnikatelských rizik. Využití stávajícího retailového kmene s vazbami na podnikatelské subjekty (korporace, malé a střední podniky, drobní podnikatelé, živnostníci).

Nevýhradnost

Obchodní vztah se Sillet Group a.s. dle vzájemně vyhovujících podmínek. Možnost vyzkoušet si něco nového a přitom dále spolupracovat s ostatními subjekty finančního trhu.

Odbornost

Znalosti, zkušenosti a administrativní zázemí Sillet Group a.s. nejenom v segmentu pojištění firem. Aktivní podpora makléře zajišťujícího realizaci celého obchodního případu.

Program Partner

Obchodním partnerům i klientům poskytujeme profit ze vzájemné spolupráce při zprostředkování pojištění podnikatelů nebo retailu, zprostředkování úvěrů, hypoték či investic, a také dalších služeb.

Máte zájem o spolupráci?

Získejte více jednoduchým vyplněním našeho formuláře. Víme, že čas jsou peníze, a proto garantujeme rychlý zpětný kontakt a maximální podporu při vstupu. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich kontaktních údajů.


Čas jsou peníze, kontaktujte nás  | 0 Kč